Management

Pla Estratègic de la família empresària

Jordi Tarragona

Conseller de Famílies Empresàries

jordi@bowfc.com

"L'amor i el treball són els pilars de la nostra humanitat" (Sigmund Freud)

Fins fa poc, a nivell global, les empreses havien de preocupar-se "només" pels temes operatius i les més aviat lentes transformacions. Les que feien planificació estratègica formal era amb un calendari quinquennal. Però els temps han canviat i ara els canvis són molt més ràpids i en alguns casos disruptius. Això ha fet que la planificació estratègica de l'empresa en moltes ocasions sembla que no pot tenir ser més enllà d'anual.

Les empreses no són eternes, basta veure quantes empreses -familiars i no- queden de la llista inicial de Fortune 500 de 1995 per a adonar-se; i no eren precisament petites. A les causes de desaparició conjunturals i estructurals internes o externes de l'empresa, en les familiars ha d'afegir-se les familiars. Però la família també pot ser font de fortaleses per a la continuïtat de l'empresa. La visió a llarg termini és una de les fortaleses que la propietat familiar pot aportar a una empresa. Però perquè aquesta la pugui aprofitar és necessari que conegui el seu contingut. I la millor manera de donar-ho a conèixer és efectuant un pla estratègic de la família empresària, la qual cosa és una mostra de la professionalització d'aquesta.

Professionalitzar l'empresa familiar no significa reduir la influència de la família en l'empresa, sinó diferenciar els àmbits d'actuació de l'empresa i de la família evitant la confusió entre els temes familiars i els empresarials. La continuïtat de les empreses familiars suposa gestionar al mateix temps i de manera positiva les necessitats de l'empresa i les de la família. Per a això és necessari realitzar un pla estratègic de l'empresa, i un de la família. La literatura sobre el primer és molt més àmplia que la del segon.

Pretendre efectuar un pla estratègic de l'empresa sense tenir en compte a la família empresària, en sentit ampli, és un greu error. La família és la que determina les grans línies estratègiques com poden ser el nivell de deute o riscos amb els quals se sent còmoda, i el grau i forma de participació de la família en l'empresa, entre altres. Una vegada superada la fase fundacional, en la qual la unió de visió d'empresa i família són màximes, la família empresària ha de determinar quin és el seu pla estratègic, perquè l'empresa el tingui en compte en efectuar el seu.

Els valors i les formes de govern que han funcionat de manera adequada en una generació poden no ser vàlids per a la següent, perquè "no és el mateix l'empresa del fundador que a de germans o cosins". Pot haver-hi un diferent interès per l'empresa, el paper dels externs a la família pot variar. Per tant, és necessari planificar la relació actual i futura de la família amb l'empresa.


La planificació de la família empresària ha d'anar molt més allà del relleu en la propietat i en la gestió de l'empresa. L'empresa reflecteix els valors de la família propietària i ha d'atendre les seves necessitats. Entre família i empresa hi ha vasos comunicants, s'influeixen mútuament. I aquesta influència no pot deixar-se en mans dels astres, ha de planificar-se.
Una de les fases inicials de tot pla estratègic és la realització d'un estudi de les fortaleses i febleses (àrees de millora) internes, i de les oportunitats i amenaces externes, en el que es coneix com DAFO. Ha d'efectuar-se també de la família, quins són els seus valors, visió, missió, aptituds i actituds, compromisos, habilitats, dedicació i expectatives en relació amb l'empresa.

El procés de planificació de la família empresària requereix un diàleg obert en la primera respecte a la segona, i això pot significar una metamorfosi de la família empresària. La família empresària ha de trobar l'equilibri entre les seves necessitats, de tota mena, i les exigències de l'empresa per a la seva continuïtat reeixida, i ha de fer-ho utilitzant la seva capacitat de control, la seva aportació i retribució de capital, la seva implicació en l'empresa, gestionant els conflictes i aportant una missió, visió i valors en relació a l'empresa. La família pot ser una gran font de fortaleses per a l'empresa, però també de febleses, sobretot si no la hi implica com a propietat responsable. I una de les millors maneres d'implicar és participar en l'elaboració del pla estratègic de la família empresària; perquè "no es pot estimar el que no es coneix".