Management

La triada màgica

Albert Pàmies

Consultor empresarial i Economista. Professor associat de Màrqueting a la URV
www.albertpamies.cat

albert@albertpamies.cat

 

S'han preguntat mai perquè hi ha negocis que funcionen i d'altres que passen per dificultats o fins i tot desgraciadament acaben tancant? Què fa que negocis similars en entorns similars siguin tan diferents els uns dels altres? Quins són els ingredients que tenen cada un d'ells que condicionen el seu futur i la seva continuïtat per sobre de factors externs? Curiós, veritat?

Quan s'analitzen de forma profunda aquestes empreses que funcionen veiem que tenen una cartera de clients amb una alta satisfacció, el clima laboral i el grau de pertinença dels seus treballadors i col·laboradors és elevat i els seus propietaris i/o accionistes gaudeixen d'un retorn acceptable de la seva inversió. En el fons, tenen la capacitat de generar valor per als seus clients, per als seus treballadors i sobretot per als seus accionistes.

Si posem la lupa en la manera com fan les coses, arribem a la conclusió que la majoria compleixen de forma satisfactòria amb el que podem anomenar la "tríada màgica". Definició a partir de la qual podem identificar tres factors d'alta importància que acostumen a marcar les diferències i dels quals aquest selecte grup d'empreses solen anar ben servides. Talent, tecnologia i gestió.

Talent per disposar de les persones adequades per a cada una de les responsabilitats, amb un alt grau de formació, de compromís i d'iniciativa per empènyer de forma conjunta un projecte empresarial. Invertir en aquestes persones és invertir en la nostra empresa i no fer-ho és invertir la majoria de vegades per les empreses de la nostra competència. El nostre millor actiu ha de ser realment el nostre millor actiu. No n'hi ha prou en dir-ho i en posar-ho en la nostra memòria empresarial. Cuidar-los, mimar-los i ajudar-los a créixer és l'obsessió constant de la majoria d'aquestes empreses. Tenen clar que les coses no les poden fer sols i que anar ben acompanyats per la vida fa que el viatge sigui més gratificant i que permeti arribar més lluny.

Tecnologia per millorar l'eficiència i la productivitat. Sabent en tot moment quines inversions tecnològiques aporten valor i què podem assolir si les executem. Són inversions que acostumen a portar associades unes reduccions de costos que permeten millorar la competitivitat i alhora disposar de dades per poder prendre decisions per tal de minimitzar el risc a possibles errors futurs. Incorporen de forma constant la inversió com a llavor de creixement futur i són empreses que observen constantment allò que existeix al mercat i que els pot generar aquest valor afegit.

Gestió per saber on som i on volem anar. Anar avui sense GPS per la vida ens pot portar a no arribar allà on volem anar, arribar-hi tard quan tots ja hi són o perdre's pel camí. La gestió s'ha convertit en el GPS empresarial. Són empreses obsessionades en aquest control. Saben en tot moment quin és el resultat de les seves decisions i això els permet disposar d'una mirada qualitativa i quantitativa que aporta un plus en el resultat final de l'empresa. És important saber quins són els motius que ens fan guanyar diners però igual d'important, o més, és saber quins són els motius que ens en fan perdre. Tot allò que no és mesurable no pot ser dirigible. Les empreses no funcionen avui només per intuïcions, per opinions o per creences, les empreses que funcionen avui ho fan per certeses i per evidències. Això les fa més sòlides i consistents.

Fer un inventari d'aquestes tres qualitats pot servir per ajudar-nos a resoldre aquella pregunta que possiblement alguna vegada s'han fet: per què hi ha negocis que funcionen i d'altres que passen per dificultats o fins i tot desgraciadament acaben tancant?

Si alguna vegada se la formulen, pensin com tenen incorporada aquestes empreses la tríada màgica.