Conjuntura

La diversitat industrial: un repte de present i futur

Mario Basora

President de la Cambra de Comerç de Reus 

La identificació més recurrent quan pensem en la indústria del territori cameral és el binomi química i turisme. Si bé ambdós han de tenir un pes específic important i reconegut per raons òbvies, és just reconèixer que tota la diversitat del nostre territori no sempre es veu traduïda al sector industrial. I això, lluny de ser un problema, esdevé una gran oportunitat que cal saber materialitzar. És evident que la indústria és cabdal per a la vertebració territorial i la generació de riquesa, però un dels reptes del present és anar més enllà i (re)pensar el futur i la forma de creixement d'aquesta industrialització.

Per començar, entendre la indústria actual ens permet reconèixer el salt qualitatiu que s'ha produït en termes de generació d'ocupació qualificada, tecnificada i especialitzada alhora que s'ha millorat en les accions de prevenció i salut laboral així com la incorporació del talent femení en les àrees de presa de decisions. Aquesta base ha de servir de catalitzador per atraure noves inversions en el territori en aras d'una industrialització més diversificada. I no parlem de futuribles sinó de realitats que s'estan implementant en l'actualitat tals com la de la coreana Lotte a Mont-roig, que pot generar la creació d'indústries complementàries al seu voltant, o també parlem de novetats estratègiques com ara la plataforma logística de més de 100.000 metres quadrats a Reus que permetrà al teixit empresarial ser més competitiu i esdevenir un pol d'atracció per a l'establiment d'altres activitats productives.

Una altra gran oportunitat per al territori que cal saber gestionar, és el repte de la distribució de recursos generats pel Fons de Transició Nuclear. Aquest ha d'impulsar activitats enfocades en la diversificació econòmica, la transició verda i la creació de nous llocs de treball així com la capacitació en noves competències d'aquells professionals estretament vinculats a l'activitat nuclear.

Per últim, entenem que la col·laboració públic-privada és imprescindible per possibilitar aquests projectes. Amb aquesta finalitat, des de la Cambra de Reus posem a disposició tots els actius i recursos tècnics per assolir-ho.