En veu alta

La sostenibilitat de l’aigua

Joan Alginet Aliau

President del Consorci d’Aigües de Tarragona 

Al Consorci d'Aigües de Tarragona estem d'aniversari. Aquest mes de juliol commemorarem 35 anys de l'inici de la nostra activitat. Ja fa més de tres dècades que al CAT captem, potabilitzem i subministrem un recurs tan vital com és l'aigua a prop de 70 municipis i 26 indústries del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Tot aquest cicle el fem sota uns criteris de sostenibilitat que ens marquen el camí per dur a terme la nostra activitat amb el màxim respecte vers l'entorn i el recurs que tractem.

Una prova tangible d'aquest compromís és el reconeixement internacional que rebem aquest mes de maig gràcies al projecte d'instal·lació de fibra òptica a la nostra canonada principal. Aquest desplegament, pioner a tota Europa, ens ha ajudat a reduir al mínim el risc d'incidents en un tram d'infraestructura de 85 quilòmetres i, alhora, ens ha permès disminuir les fuites d'aigua al llarg del procés.

És una qüestió d'optimització i d'eficiència. Tant és així que estem orgullosos de certificar que la nostra eficiència hidràulica és actualment del 99,3%, segons un estudi de la UPC, fet que indica que pràcticament tota l'aigua captada arriba al seu destí final. Les grans claus per al futur de la gestió de l'aigua són l'eficiència, la innovació, l'actualització d'infraestructures i el compromís ambiental.

En aquest sentit, el nostre sector té un gran aliat: les noves tecnologies. Per això, invertim més de 22 milions d'euros en el nostre pla de digitalització amb què hem desenvolupat una plataforma que centralitza multitud de dades que ens permeten optimitzar l'ús de reactius i, en general, els nostres processos operatius, així com traçar patrons de comportament de l'Ebre per minimitzar impacte i costos.

Durant aquests 35 anys, al Consorci hem invertit molts recursos a perfeccionar el nostre modus operandi amb la voluntat de gestionar el recurs amb la màxima qualitat i garantia de servei. El futur pot semblar incert, però al CAT tenim clar que durant els darrers anys hem pres un camí pel qual continuarem transitant i és el camí de la gestió eficient, responsable i sostenible.