Molt més que tecnologia

Socrates Educa Internacional School, amb la col·laboració de Techma Business School, integra els beneficis colaterals de les TIC en el seu model educatiu

Dani Revenga / Salou

Deixar la tecnologia fora de les aules no és una opció. I posats a fer-ho, cal fer-ho bé. És la mentalitat que, des dels seus inicis, han tingut a l'Escola Internacional del Camp, ara sota la marca Socrates Educa International School. Aquest curs fan un pas més, amb l'aliança amb Techma Business School, que col·labora amb el centre educatiu de Salou potenciant l'ús de la tecnologia a les aules.

Jaume Vilella, director general de la Socrates Educa Foundation, té clar que "el repte d'integrar la tecnologia als plans educatius implica una renovació constant: és un àmbit en el que tot canvia molt ràpidament, i per això és clau tenir bons partners". Gabriel Domènech, director de tecnologia de Techma Business School, coincideix en què "estem formant persones perquè surtin al món real perfectament equipades, i això implica que les habilitats que adquireixen a l'escola estiguin actualitzades en un entorn canviant".

El director de Sócrates Educa International School, Jonathan Day, apunta que aprendre amb tecnologia va molt més enllà d'adquirir competències digitals: "El que aprenem quan ens endinsem, per exemple en la robòtica o en el disseny d'aplicacions, és a triar els recursos per trobar solucions, seqüencia, planificar, implantar un procediment per donar forma a les idees. I això és molt més que habilitats tecnològiques". La subdirectora, Herminia Martí, parla d'un "entorn digital d'aprenentatge" que permet "introduir competències com el pensament computacional, i això és molt important per al desenvolupament global de l'alumne". Martí concep la tecnologia com un "facilitador per a altres habilitats, com les presentacions de projectes, la interacció, les relacions i habilitats socials...".

Des de primer de primària, els alumnes de l'Escola Internacional del Camp treballen amb plataformes digitals per interactuar amb els seus professors, se'ls ensenya llenguatge de codificació fomentant el pensament tecnològic, desenvolupen vídeojocs, podcasts, muntatges audiovisuals, experimenten amb la robòtica i el pensament computacional, etc. Sempre apel·lant a "la creativitat davant la resolució de problemes". En aquest sentit, Gabriel Doménech posa en valor que "els llenguatges de programació són més idiomes que parlen els alumnes d'aquest mètode, estructuren el pensament, i això té un gran impacte a qualsevol àmbit del procés d'aprenentatge".

Transversalitat

"Ho estaríem fent malament si confinéssim la tecnologia en una sola assignatura, no volem ensenyar skills aïllades, les eines tecnològiques fomenten una actitud, una manera d'enfrontar-se als reptes. I això entronca plenament amb els nostres principis fundacionals", explica Jaume Vilella. El director de la Fundació del centre afegeix que "no es tracta de tenir pantalles, sinó d'utilitzar-les bé per millorar els aprenentatges a qualsevol àmbit del coneixement".

Això precisament és que va merèixer la confiança d'una empresa com Apple, que va triar l'Escola Internacional del Camp per desenvolupar aquest programa. "Vam ser els primers -recorda Vilella- i ara ja som una xarxa de centres que apliquem aquesta metodologia".

Un altre dels beneficis d'aquest enfocament tecnològic del procés d'aprenentatge és el d'assentar les bases per reduir el gap entre el món educatiu i les empreses. Gabriel Domènech subratlla que "amb aquest model trenquem l'immobilisme del sector educatiu, i plantem la llavor de l'esperit crític que permetrà als alumnes fer bones eleccions quan hagin d'anar a la universitat". Jaume Vilella té clar que "un alumne que s'ha preparat per al segle XXII amb nosaltres no escollirà universitats que encara viuen el segle XX".

Ciutadans amb sentit crític

Més enllà de la dimensió professionalitzadora de l'educacio, a Sócrates Educa tenen clar que la prioritat és formar ciutadans amb sentit crític, preparats per afrontar els reptes individuals i col·lectius de la societat. "Promovem ciutadans digitals actius amb actituds participatives, proactives, que tinguin com a valor que cal fer coses per als altres i per al món", explica Hermínia Martí. Jonathan Day posa en valor que "treballar en sentiment de pertinença a la comunitat s'ha de fer a l'escola".

Gabriel Domènech tanca el cercle assegurant que "la tecnologia és un vehicle perfecte per a aquest propòsit de formar ciutadans actius, que es qüestionin els problemes socials i busquin solucions, que segur que també tindran un component tecnològic". Jaume Vilella hi està d'acord: "L'escola no pot ser una illa, aquí dins han de conviure amb el que passa al món, i la tecnologia, ben usada, es irrenunciable".

Dels idiomes a la mentalitat internacional

L'Escola Internacional del Camp va néixer el curs 2012-2013 amb el propòsit d'educar els seus alumnes amb una perspectiva internacional. Un repte en el que, lògicament, l'aprenentatge d'idiomes és fonamental. Però aquesta vocació global i multicultural va molt més enllà de parlar l'anglès o altres llengües com el xinès. Segons Jaume Vilella, director general de la Fundació del centre "els idiomes són l'eina, però la mentalitat internacional implica més coses: obrir-se al món i entendre la manera de pensar de les diferents cultures". Un repte que s'afronta sense oblidar la importància de la cultura autòctona, "trobant l'equilibri entre la cultura del territori i el sentiment de pertinença però sempre obert a la globalitat". De fet, la perspectiva multicultural no és una realitat aliena a l'entorn de les comarques de Tarragona. Herminia Martí, subdirectora, valora positivament que "a la nostra zona, afortunadament, tenim molta multiculturalitat i molt multilingüisme, però als joves no se'ls educa en aquest paradigma, i ho necessitem". Una llavor que germina: els ex estudiants de l'Escola Internacional del Camp, un cop acabada la secundària, ja han cursat estudis universitaris a més de 100 universitats de tot el món. Jonathan Day, director del centre, subratlla que "alguns d'aquests estudiants tornaran al territori i aportaran valor amb la seva experiència internacional".