Borges rep el premi MC Mutual Antonio Baró

El guardó s'entrega a aquelles empreses, persones o institucions que destaquin en la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors

Un moment de l'entrega del premi. FOTO: CEDIDA.
Redacció / Reus

El febrer de 2019, BAIN va aconseguir l'ISO 45001 sobre "Sistemes de gestió de salut i seguretat en el treball".

Borges Agricultural & Industrial Nuts (BAIN) ha rebut el premi MC MUTUAL "Antonio Baró" a la Prevenció de Riscos Laborals, que reconeixen a les empreses, persones i institucions que destaquen per protegir la seguretat i la salut de les persones en l'àmbit laboral.

En aquesta edició dels premis MC Mutal —divuitena— s’ha reconegut la feina de Borges durant els anys 2016, 2017 i 2018 en què els índexs de sinistralitat, freqüència i incidència s'han reduït notòriament segons la companyia. Al mateix temps, per primera vegada, el febrer de 2019, BAIN va aconseguir l'ISO 45001 sobre "Sistemes de gestió de salut i seguretat en el treball".