ASFAC impulsa la transformació digital i les millores tecnològiques al sector agroalimentari

El projecte 'Tractor' s'emmarca dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern

Redacció / Barcelona

L'Associació Catalana de Fabricants d'Aliments Compostos (ASFAC) ha presentat al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo el projecte 'Tractor', per a la transformació digital i millores tecnològiques en el sector agroalimentari. Aquest projecte s'emmarca dins de el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio, al qual ASFAC ha presentat la seva proposta de millora de el sector agroalimentari. 

Els objectius del projecte se centren en la instrumentació, l'automatització i digitalització global (transformació digital) del sector de les fàbriques de pinsos, incorporant desenvolupaments i millores en el subministrament de matèries primeres, la producció, el control de la qualitat i seguretat, l'impacte mediambiental i la logística.

S'aborden tres àrees principals. D'una banda, la transformació digital: implementació d'instrumentacions i automatitzacions en la cadena d'aprovisionament, producció i distribució, juntament amb sistemes intel·ligents de control de la producció, de gestió i per a la presa de decisions. Un segon aspecte focalitza les seves accions en les millores tecnològiques, incorporant millores en punts crítics del procés productiu per al control de la qualitat de les matèries primeres i de la producció, garantint la seguretat alimentària i laboral.

Com a tercera àrea d'actuació es troba la recerca, desenvolupament i la sostenibilitat. En aquest apartat es pretén disposar online d'eines per al càlcul de la petjada de carboni i hídrica, així com la implementació de millores en la cadena logística de l'aprovisionament de matèries primeres i en la distribució de producte final, i analitzar la sostenibilitat de les matèries primeres i productes substitutius.

El projecte neix dels associats a ASFAC, que identifiquen les seves necessitats i oportunitats de millora en la majoria de les fàbriques de pinso presents en el conjunt del territori nacional. Així com de les necessitats detectades en les granges i altres centres de producció vinculats a altres associacions regionals i nacionals.

ASFAC considera que el projecte 'Tractor' es podria estendre / replicar també a altres agents implicats en la cadena de valor (fabricants d'additius i premescles, els subministradors de matèria primera i els consumidors de pinso).

El projecte liderat per ASFAC compta amb la participació de la Generalitat de Catalunya, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA), la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i els proveïdors tecnològics Seidor, AEtech, Insylo Technologies i Inèdit.

Notícies relacionades