Conjuntura

Mirar els futurs possibles

Hildebrand Salvat

Director Tècnic i Soci del Gabinet Ceres

La URV acaba de compartir amb el teixit econòmic i social del territori l'estudi prospectiu "estratègies per afrontar els reptes del territori des de la URV", liderat pel Gabinet de Programació i Qualitat i amb el treball extern de Ceres.

La primera gran idea és la del coneixement en obert. Avui les institucions i organismes comparteixen el seu coneixement perquè altres agents en puguin fer ús. No son dades, son coneixement treballat que pot ser útil a la TEVA empresa, tant en la identificació i mesura de les tendències com en els impactes.

La segona idea rellevant és l'enfocament de l'estudi, que no mira el passat, les estadístiques existents o el present, sinó que s'enfoca clarament cap al futur. L'horitzó de l'estudi se situa a 2030 i en els futurs possibles que es poden esdevenir. No tracta d'encertar el futur, cosa impossible com diu Dator i que va repetir l'Elisabet Rosselló al #trinxat d'abril. No es tracta de parlar del futur, sinó dels futurs. Perquè ni és únic, ni el podrem conèixer a priori. Així doncs, la incertesa, els escenaris i les possibilitats més que les "realitats" és el contingut d'aquest estudi.

Per dur a terme l'estudi es va comptar amb la participació de 55 persones expertes de la demarcació en diferents àmbits i temàtiques, als quals se'ls van fer diferents rondes de preguntes (metodologia DELPHI): sobre els escenaris més probables, sobre els escenaris que tindrien més impacte, sobre les principals oportunitats i amenaces d'aquests escenaris, sobre les competències necessàries per donar resposta als reptes que se'ns poden presentar o sobre com la URV hauria d'adaptar les seves metodologies educatives per formar la ciutadania del demà. Consensos i dissensos han estat claus en tot el procés d'anàlisi.

Tot i que l'estudi l'encarrega la Universitat, hom pot fer una lectura en clau de teixit empresarial de la província i del gran conjunt d'informació interessant en podem extraure les següents idees en clau d'escenaris:

 1. L'única certesa és la variabilitat, els canvis i la pròpia incertesa.
 2. Hi ha dos escenaris que els experts determinen com més probables i a la vegada amb un fort impacte en la economia del territori:
  1. La digitalització.
  2. Els efectes negatius del canvi climàtic, en clau negativa.
 3. Però hi ha un conjunt d'escenaris més o menys probables, que en cas de succeir podrien tenir un important impacte positiu en la creació de llocs de treball:
 4. La flexibilitat laboral, lligada als canvis continus de feina i a la formació constant del teixit productiu.
 5. El reforç de l'espai econòmic occidental envers l'impuls asiàtic.
 6. Consumidors responsables: els consumidors aposten per productes de proximitat, pel reciclatge, la reutilització, la reducció dl malbaratament alimentari...
 7. Decreixement de les necessitats de mà d'obra, amb fort impactes en la fiscalitat, la dinàmica econòmica i efecte en els col·lectius més vulnerables.
 8. Els efectes del canvi climàtic en forma de fenòmens meteorològics sobtats i violents.
 9. El fracàs del model de ciutats intel·ligents i la generació de problemes socials a les ciutats.
 10. O d'impacte negatiu:

I davant d'aquest conjunt d'escenaris, probabilitats i incertes, es poden observar un conjunt d'oportunitats que traslladades al teixit empresarials es podrien resumir en:

 1. Afegir valor als productes i serveis que es generen a les empreses.
 2. Apostar per la innovació, en especial en el procés de transformació digital.
 3. Formar i formar de manera continuada.
 4. Transformar l'activitat empresarial cap una activitat sostenible i de baix impacte en el medi ambient.
 5. Apostar pel creixement de les empreses ,però també que es facin més resilients i flexibles, per poder tenir més força i capacitat d'afrontar els reptes que vindran.

I per últim i com a més important, cal desenvolupar a les empreses una visió estratègica, amb l'actitud posada en els futurs a llarg termini, la incertesa dels mateixos i cal desenvolupar la capacitat de preveure, adaptar-se i avançar-se a aquests futurs incerts.

L'estudi es pot consultar a: https://transparencia.urv.cat/ca/la-universitat/informes-activitat/estrategies-per-afrontar-els-reptes-del-futur-del-territori-des-de-la-urv/