En veu alta

El repte metropolità

Noemí Llauradó

Presidenta de la Diputació de Tarragona

Els nexes i els fluxos de moviment de milers de persones des de fa temps al Camp de Tarragona generen necessitats que demanden accions comunes per part de les administracions públiques, iniciatives que involucrin diversos municipis i que es plantegin des d'una visió territorial àmplia. 

En els aspectes laboral o de mobilitat, queda clar que una part significativa dels veïns i de les veïnes del Camp de Tarragona mostra un comportament metropolità en el seu dia a dia. Cal dimensionar l'impacte d'aquestes tendències en la planificació territorial i en la dotació dels serveis públics, i en aquest aspecte les administracions tenim el repte d'atendre aquests comportaments de forma eficient i coordinada, amb una visió supramunicipal.   

En aquest context, hem de parlar de l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona, l'impuls de la qual forma part dels acords de govern de la Diputació. Per això, recentment hem constituït el Grup Impulsor del qual en formem part els ajuntaments de Tarragona, Reus, Constantí, la Canonja, Vila-seca, Salou, Cambrils i Valls; el Govern de la Generalitat a Tarragona; els consells comarcals del Tarragonès i del Baix Camp, i la nostra institució. Conjuntament, en la primera reunió es va acordar la creació de comissions tècniques i grups de treball per avançar en els nostres objectius.

El primer pas en aquest sentit ha de ser fixar uns criteris tècnics i identificar els comportaments i dinàmiques entre municipis que justifiquin la creació de polítiques metropolitanes. Només si disposem d'una radiografia de l'estat actual serem capaços de prioritzar l'ordre i la magnitud de les respostes. Tot plegat ens ha de permetre fer front a reptes de present -com ara la contaminació, el trànsit o la planificació del sòl- que superen els límits municipals i que requereixen un enfocament conjunt. Per buscar-hi solucions cal un esforç de consens i generositat per part de tothom, i alhora establir unes regles del joc.

Per tant, ja hem fet la primera passa d'un projecte que s'adiu plenament a la vocació de servei públic de la Diputació i a l'adaptació constant als nous temps. Liderant aquesta iniciativa i alhora formant-ne part, des de la nostra institució treballem amb el convenciment que l'Àrea Metropolitana del Camp de Tarragona permetrà desplegar tot el potencial de la zona i serà una eina clau de progrés per al conjunt de la ciutadania.