L’ICIQ: motor de coneixement per fer front als reptes globals

Emilio Palomares - Director de l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ)

La nostra societat afronta reptes globals i diversos que requereixen solucions basades en el coneixement. És per això que, a través de la recerca, l'Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) busca donar resposta a les necessitats socials i econòmiques per garantir el desenvolupament sostenible i el benestar de la societat, alhora que es posiciona com un centre de referència internacional.

A l'ICIQ, els nostres 250 investigadors multidisciplinaris, distribuïts en 15 grups de recerca, orienten els seus estudis en trobar solucions per als grans desafiaments d'aquest segle com ara el canvi climàtic i la degradació del medi ambient, la crisi de subministraments energètics o l'emergència sanitària recent. Precisament, l'activitat investigadora de l'Institut s'organitza en tres línies principals: la catàlisi, les energies renovables i la química per la salut. Treballem per desenvolupar i millorar nous processos químics, molècules i materials que minimitzin la generació de residus i el consum d'energia. La nostra recerca està totalment alineada amb les polítiques europees i, al mateix temps, busca crear sinèrgies amb les prioritats estratègiques de la indústria.

Concretament, una de les nostres fortaleses és la proximitat amb el teixit industrial amb qui col·laborem estretament i promovem la innovació a través de la transferència del coneixement i la tecnologia. En aquest àmbit, cal destacar els processos de catàlisi avançada que són clau per al desenvolupament de solucions emmarcades en ecosistemes circulars i en la transició cap a noves fonts d'energia. D'entre altres, la generació d'hidrogen verd és un projecte estratègic de l'ICIQ que adopta una visió integral de sostenibilitat i desenvolupament. En aquest marc conceptual i en col·laboració amb altres agents, es va impulsar la Vall de l'Hidrogen Catalunya, en el qual l'ICIQ participa per contribuir a l'assoliment dels objectius del Pacte Verd Europeu establerts per al 2050, i per convertir la nostra regió en la principal productora d'hidrogen verd del sud d'Europa. Dins d'aquesta iniciativa, l'ICIQ està cercant maneres innovadores de generar i aprofitar aquest potent vector tecnològic i així contribuir a la descarbonització de la indústria.

Pel que fa a la química mèdica, l'ICIQ investiga nous enfocaments per tal de superar reptes globals com és la resistència microbiana als antibiòtics, amb solucions disruptives que tenen el potencial de produir canvis profunds en el tractament d'algunes malalties. L'Institut també treballa estretament amb la indústria farmacèutica a partir de les nostres unitats de tecnologia, que permeten col·laborar en el desenvolupament de molècules d'interès farmacèutic i que es troben patentades pel nostre institut. En aquest sentit, promovem la innovació amb la indústria farmacèutica que es tradueix en la generació de nous llocs de treball qualificats, creació de noves oportunitats més competitives i sostenibles i sorgiment de noves patents.

Des de la seva creació l'any 2004, un dels pilars fonamentals de l'ICIQ és la formació de la nova generació de científics, que ajudaran a fer front als reptes futurs. És per això que l'ICIQ esdevé un facilitador de coneixement, però també un pol d'atracció de talent internacional a partir de convocatòries que fomenten l'excel·lència investigadora i que permeten la generació de noves oportunitats en matèria de recerca.

Tenim un clar compromís social amb la població i el territori que ens acull, és per això que apropem la nostra recerca a través de programes de divulgació científica amb iniciatives que tenen l'objectiu de fomentar vocacions científiques entre els més joves.

Sense coneixement no hi haurà progrés i la recerca química representa el present i el futur cap al desenvolupament sostenible. És per això que des de l'ICIQ volem ser el motor de recerca per contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones.