ODS: no hi ha marxa enrere

Les empreses incorporen gradualment els Objectius de Desenvolupament Sostenible empeses per una societat cada vegada més conscienciada

Redacció / Tarragona

Fa cinc anys que es van implantar i l'agenda de les Nacions Unides marca que la seva vigència arriba fins al 2030. Els ODS ja es troben en el full de ruta de grans corporacions i multinacionals, que en fan bandera sempre que poden, però la lluita continua i moltes empreses encara els desconeixen o, simplement no n'implementen cap. La falta de dades no ajuda a saber-ne l'abast real, però, segons expliquen les expertes d'aquest reportatge, el seu avanç és inexorable.

"Aquest és un tema que ara està molt de moda, però per complir amb l'agenda de Nacions Unides cal que intervinguin molts agents", diu Dolors Setó, investigadora del departament de Gestió d'Empreses de la Universitat Rovira i Virgili i investigadora principal del grup RESET (Responsabilitat social, Sostenibilitat i Ètica empresarial). Setó incideix en la importància d'una actuació coral, col·lectiva i universal perquè no passi com amb el precedent dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM), que, segons aquesta investigadora de la URV, es van centrar més en el paper dels governs i els estats. "Les empreses tenen un paper molt important ara per contribuir amb aquests objectius", diu.

Els ODS van ser creats per les Nacions Unides l'any 2015 dins d'un marc de transformació global cap a una societat amb menys desigualtats i un planeta més sostenible. El pla d'acció d'aquests ODS, que va implicar en la seva creació a gairebé 200 estats, arriba fins a l'any 2030. "Per primera vegada tenim un marc comú per a tothom en temes de responsabilitat social. Aquest és el full de ruta per a les empreses i per la societat en general", apunta Setó, que creu que per a aconseguir les 169 metes dels 17 objectius identificats, cal que es produeixin aliances entre els governs, les diferents institucions i el món empresarial: "Els governs no ho poden fer tots sols i les empreses tampoc. Cal que hi hagi col·laboració entre totes les parts".

"Els països del nord d'Europa fa anys que tenen una concepció social i mediambiental molt més avançada que nosaltres. Però aquí les coses estan canviant, Catalunya s'ha espavilat en l'àmbit mediambiental", explica Laia Pié, investigadora del Departament de Gestió d'Empreses de la URV especialitzada en bioeconomia. "El jovent actual té una altra mentalitat que les generacions anteriors, aplica una nova filosofia. Té interioritzat un concepte del món més sostenible i les empreses que no responguin a aquestes demandes, es quedaran enrere, no avançaran mentre la societat sí que ho fa", diu.

Dolors Setó afirma que no es pot demanar que una empresa contribueixi en tots i cadascun dels 17 ODS, però sí que moltes, "cada vegada més", tenen present la llista i decideixen en quins de tots aquests poden incidir, segons aquells amb els quals se senten més identificades. "Les accions de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) mostren clarament com veu el propietari o responsables d'una empresa la seva companyia. Si tu només veus la teva empresa com un mitjà per aconseguir diners, vol dir que tens una visió molt simplista d'allò que representa. Altres, però, veuen la seva empresa com un mitjà per crear un valor, sigui pels treballadors o per la societat, per cuidar el planeta. Perquè si no hi ha planeta, no hi poden haver empreses", diu.

Setó assegura que, a més, molts dels nous projectes empresarials que sorgeixen avui en dia ja neixen tenint en compte paràmetres de RSC i de benestar i no només d'impacte econòmic. "Gran part del finançament per desenvolupar un determinat projecte pot estar vinculat als ODS. De fet, les entitats que aporten aquest finançament no es fixen només en quina serà la creació de riquesa per part de l'empresa un cop rebi els diners i pugui desenvolupar el projecte en qüestió, sinó si aquest projecte pot contribuir a desenvolupar alguns dels ODS de la llista de Nacions Unides", afirma.

Malgrat el creixement de l'aplicació d'aquests ODS en el teixit empresarial, no existeix un llistat o una base de dades on es pugui consultar quines són les empreses de la demarcació de Tarragona que contribueixen en aquests Objectius de Desenvolupament Sostenible. "Caldria mirar les memòries de cada empresa per veure què han fet o han deixat de fer", diu Setó. I en la mateixa línia es manifesta Laia Pié, que avança que està desenvolupant un projecte juntament amb la Diputació de Tarragona per tal de tenir més dades sobre aquesta contribució de les empreses de Tarragona als ODS, un treball que podria estar enllestit el juny del 2021.

Objectius de Desenvolupament Sostenible (2015-2030)

 1. Erradicació de la pobresa: Posar fi a la pobresa en totes les seves formes a tot arreu.
 2. Lluita contra la fam: Posar fi a la fam i la inanició, aconseguir la seguretat alimentària, millorar la nutrició i promoure una agricultura sostenible.
 3. Bona salut: Garantir vides saludables i promoure el benestar per a totes les edats.
 4. Educació de qualitat: Garantir una educació inclusiva per a tots i promoure oportunitats d'aprenentatge duradores que siguin de qualitat i equitatives.
 5. Igualtat de gènere: Aconseguir la igualtat de gènere a través de l'enfortiment de dones adultes i joves.
 6. Aigua potable i sanejament: Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l'aigua i de les condicions de sanejament.
 7. Energies renovables: Garantir l'accés de totes les persones a fonts d'energia assequibles, fiables, sostenibles i renovables.
 8. Ocupació digna i creixement econòmic: Promoure un creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, una ocupació plena i productiva, i un treball digne per a totes les persones.
 9. Innovació i infraestructures: Construir infraestructures resistents, promoure una industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.
 10. Reducció de la desigualtat: Reduir la desigualtat entre i dins dels països.
 11. Ciutats i comunitats sostenibles: Crear ciutats sostenibles i poblats humans que siguin inclusius, segurs i resistents.
 12. Consum responsable: Garantir un consum i patrons de producció sostenibles.
 13. Lluita contra el canvi climàtic: Combatre amb urgència el canvi climàtic i els seus efectes.
 14. Flora i fauna aquàtiques: Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per a un desenvolupament sostenible.
 15. Flora i fauna terrestres: Protegir, restaurar i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, i detenir i revertir la degradació de la terra i detenir la pèrdua de la biodiversitat.
 16. Pau i justícia: Promoure societats pacífiques i inclusives per aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar a totes les persones accés a la justícia i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.
 17. Aliances per als objectius mundials: Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar les associacions mundials per a un desenvolupament sosteniblible.