El sector químic construeix una nova depuradora

De cara al futur, es planifica fer una planta de regeneració perquè les empreses químiques puguin tornar a utilitzar les seves aigües residuals industrials

Redacció / Tarragona

El sector químic està construint una nova planta depuradora que permetrà adaptar-se a les noves exigències europees en el camp de l'aigua utilitzada i que va a parar al mar. El proper pas serà una planta de regeneració que permetrà tornar a reutilitzar l'aigua que surt de la depuradora. Es preveu que la planta depuradora, que construeix i explotarà l'empresa Aqualia, estigui acabada a finals de 2021 i que permeti passar del 15% al 25% en l'ús d'aigües reutilitzades.

La nova planta, que tindrà una capacitat de 1.800.000 litres/h durant les 24 hores, amb possibilitat de futures ampliacions, permetrà complir amb les noves exigències europees del BREF CWW (Common Waste Water) i del refinament, amb uns valors límits molt més restrictius pel que fa a les aigües residuals. Aquesta nova normativa afecta a les aigües residuals de cada empresa a títol individual, però un cop més les companyies que formen el sector químic i petroquímic de Tarragona han apostat per treballar de manera conjunta.

D'acord amb les condicions de disseny de la planta, i tal com s'ha pogut confirmar amb les dades ofertes per la planta pilot que ha utilitzat l'empresa adjudicatària de la construcció (Aqualia) per simular el procés, el tractament serà tan eficient que permetrà la regeneració de les aigües resultants amb la intenció de no aturar-se en aquest pas, sinó poder reaprofitar-les.

El pla és que un cop estigui en funcionament la nova depuradora, iniciar el projecte per posar en servei una nova planta de regeneració que permeti poder tornar a utilitzar aquesta aigua per a ús industrial. De manera que la indústria química no estarà regenerant i reutilitzant només aigües residuals urbanes, com ja fa des del 2012, sinó que començarà a reaprofitar també les seves pròpies aigües residuals industrials. L'objectiu fixat per la industria passa per augmentar el volum d'aigua reutilitzada del 15% actual fins a un mínim del 25% l'any 2025.

El tractament i reaprofitament d'aigües residuals és un projecte conjunt de les empreses químiques de Tarragona impulsat per Aitasa amb la participació de la Comissió del Medi Ambient de l'AEQT. Des de 2012, Aitasa compta amb una planta de regeneració d'aigües residuals urbanes amb unes xifres en l'ús d'aigua regenerada que mostren una tendència creixent.