Donem impuls al primer clúster de residus de Catalunya

A Catalunya és necessari que el sector dels gestors de residus sigui un sector fort i musculat, amb capacitat de transformació i innovació

Josep Maria Tost / Tarragona

Josep Maria Tost i Borràs és director de l'Agència de Residus de Catalunya

L'Agència de Residus de Catalunya i l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa de la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ), hem presentat els treballs de segona fase per a donar impuls a la iniciativa de la creació del clúster de residus a Catalunya.

Aquest pas l'hem fet per impulsar la competitivitat i la innovació de les empreses del sector residus, un àmbit que considerem clau per a la reconversió del teixit empresarial a l'economia circular, amb patrons de producció i consum més sostenibles.

La creació del clúster té lloc en el marc del European Green Deal, un pla per fer sostenible l'economia de la Unió Europea transformant els reptes climàtics i mediambientals en oportunitats. Aquest és un pla de resposta a la crisi econòmica per fer de l'economia verda i circular les palanques de recuperació post Covid 19.

Té lloc també en el marc de les directives europees per a la millora de la gestió de residus que imposen objectius ambiciosos de reciclatge als estats membres i en el procés de redacció d'una nova llei de residus, la llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficient dels recursos de Catalunya.

El nou clúster s'adreçarà en particular als gestors de residus de Catalunya però també al sector de proveïments d'equips i consultores, que conformen un sector econòmic clau que aporta beneficis econòmics, ambientals i socials a la societat catalana. En el vessant econòmic, el sector engloba més de 1.000 empreses amb una facturació global de gairebé 10.000 milions d'euros. En el vessant social, comprèn prop de 40.000 treballadors i, en l'ambiental, cal dir que en els gestors de residus recau l'aplicació d'una part molt significativa de les noves polítiques europees, centrades en la transició a cap una economia circular i en l'emergència climàtica amb instruments tant significatius com el Green Deal.

A Catalunya és necessari que el sector dels gestors de residus sigui un sector fort i musculat, amb capacitat de transformació i innovació. Ha de ser un sector capaç d'establir aliances i col·laboracions al llarg de tota la cadena de valor perquè la transformació de residus en recursos es faci de la mà dels demandants dels recursos i perquè aquests posin en el mercat uns productes i uns serveis que permetin la seva circularitat d'una forma eficient i realista.

Amb el nou clúster volem enfortir un sector destinat a tenir un pes essencial en la transició que es promou cap a l'economia circular

Per aquest motiu l'Agència de Residus de Catalunya, en col·laboració amb ACCIÓ, va iniciar l'any 2017 els primers treballs per impulsar la creació d'un clúster de residus a Catalunya. Cal destacar el suport i l'estreta col·laboració amb ACCIÓ en aquests primers passos i que continuarà en el futur. Sense la seva experiència, aquest procés hauria estat molt diferent. Des de l'any 1992, ACCIÓ ha impulsat la creació de 29 clústers a Catalunya que ja agrupen més de 2.600 empreses i agents associats, amb una facturació de més de 74.000 milions d'euros.

Els treballs realitzats per impulsar la creació del clúster han inclòs un mapeig i una anàlisi estratègica del sector. Vull agrair també la col·laboració de les empreses i institucions que ens han ajudat de forma molt significativa en aquests treballs compartint les seves experiències, els seus èxits i inquietuds. En l'acte de presentació, ens van acompanyar els representats de tres de la vintena d'organitzacions entrevistades als quals vull adreçar el meu doble agraïment.

Amb els resultats de l'anàlisi estratègica realitzada, fixant-nos en els resultats aconseguits pels clústers d'altres sectors ja en funcionament a Catalunya i coneixent l'experiència d'altres clústers de residus arreu d'Europa, considerem que un clúster de residus a Catalunya pot ser pels gestors de residus un entorn on obtenir coneixement estratègic, generar noves oportunitats de negoci, connectar amb altres empreses i agents de la cadena de valor, activar projectes transformadors i incrementar la visibilitat.

En definitiva, veiem en un clúster de residus una eina útil per impulsar l'aprenentatge i la millora contínua, les connexions internacionals estables i la millora de la competitivitat dels gestors que hi participin.

Esperem que els gestors de residus de Catalunya i el conjunt d'empreses al voltant d'aquest sector vegin en la iniciativa una oportunitat de cooperació entre les empreses de tota la cadena de valor dels residus i que s'animin a formar part d'aquest clúster que ja ha fet les primeres passes.

El sector de la gestió de residus es pot classificar per activitats realitzades de la següent manera: els operadors de residus (on hi ha empreses especialitzades en tractament i valorització, empreses que ofereixen un servei integral, ferrovellers i desballestadors, empreses de recollida i transport, centres de recollida i transferència, especialistes en disposició final i traders), empreses de béns d'equip i tecnologies de tractament, construcció d'infraestructures i instal·lacions, consultories i enginyeries i control i anàlisi (laboratori i analítiques).

En el mercat internacional, les perspectives són que es redueixi el volum de residus generats però que les necessitats més sofisticades de recollida, tractament i valorització (material i energètica) facin créixer la facturació del sector. Els principals tipus de residus generats són la matèria orgànica, paper i cartró i plàstics, per aquest ordre; creixen altres tipologies com plàstics, els residus d'aparells elèctrics i electrònics i els sanitaris, entre altres, i s'observen diferències segons el nivell de desenvolupament dels països en la recollida i tractament de residus.

S'observen dues tipologies de client diferenciades: el públic i el privat. El primer té demandes de serveis de recollida, de serveis de tractament i d'infraestructures. El segon demana serveis i gestió de residus, ja sigui cobrant om pagant per aquest servei, o bé es tracta d'empreses privades que necessiten matèries primeres secundàries per ser utilitzades com a input per als seus processos productius.

Sigui com sigui, dels reptes del nou clúster de residus a Catalunya que volem impulsar, se'n derivaran els objectius com: ajudar a desenvolupar serveis i productes amb diferenciació, contribuir a crear projectes ambiciosos en innovació de producte i en procés (amb menors costos), fomentar que es treballi amb tota la cadena de valor per materials (assegurant les matèries primeres secundàries perquè les empreses puguin fabricar productes amb valor afegit, per nodrir l'ecodisseny i facilitar la reducció de la generació de residus, etc).

En definitiva, amb el nou clúster de residus volem formalitzar una organització enfocada a millorar la competitivitat de les empreses del sector residus, perquè disposin d'una aproximació àmplia, centrada en identificar i aprofitar les oportunitats de negoci relacionades amb els àmbits de més creixement futur. Esperem que doni molts fruits.