Salou licita, per 2,6 milions d'euros, la seva conversió a ciutat intel·ligent

El projecte "Salou Smart Turístic" permetrà fer el seguiment del trànsit, de l'ocupació d'espais públics i oferirà informació en temps real

Un video conferència de l'alcalde i regidors de Salou. FOTO: CEDIDA.
Redacció / Salou

Inclou infraestructura de comunicacions, instal·lació de dispositius al llarg de tot el terme, com sensors, càmeres i equips informàtics, i una plataforma de ciutat com a nucli principal dels sistemes d'informació municipals

Salou ha donat un cop d'autoritat. La ciutat ha fet un pas de gegant per a convertir-se en un referent com a ciutat intel·ligent després d'aprovar una inversió de 2.565.000 euros. El projecte, anomenat "Salou Smart Turístic", és finançat en un 70% per Red.es, entitat dependent del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital i suposarà la implantació d'una tecnologia que permetrà el consistori conèixer en temps real l'ocupació de determinades zones del municipi, els fluxos de persones i del trànsit. Això possibilitarà, segons l'Ajuntament de Salou, una eficiència més gran a l'hora de gestionar els serveis.

Així, es podrà analitzar la mobilitat i el transport de Salou (nivells d'ocupació dels aparcaments, mobilitat dels usuaris i vehicles, i ús del transport públic) i els fluxos de mobilitat dels visitants de la ciutat mitjançant l'anàlisi de Big Data. Els objectius són, segons el consistori, entendre els patrons de comportament, realitzar previsions de la demanda d'ús, estudiar les vies d'aplicació de les conclusions en la gestió turística municipal, millorar la planificació dels serveis públics i adaptar campanyes de màrqueting.

També s'incorporaran nous conjunts de càmeres a les principals vies d'entrada del municipi (8 punts de control d'accés), per seguir l'estat del trànsit i identificar les matrícules dels vehicles que accedeixen a la ciutat. Així com les platges, per oferir imatges en directe a l'Espigó del Moll, la Font Lluminosa, Platja Capellans, Platja Llarga, Cala Llenguadets, Cala Morisca i Cala Font.

A més, es durà a terme el desplegament d'una xarxa de sensors de comptatge de persones en edificis o punts específics del municipi, així com d'elements (vehicles, bicicletes, etc.), en dues zones dels passejos de Ponent i Llevant amb l'objectiu d'obtenir dades de mobilitat, pautes de circulació i grau d'ocupació, entre d'altres.

D'altra banda, el tercer eix, l'acompanyament dels visitants, inclou el desenvolupament d'una aplicació mòbil web progressiva (Progressive Web App) que faciliti als turistes i ciutadans informació i funcionalitats que millorin la seva experiència al municipi. Aquesta Web App té prestacions similars a una app mòbil, però no obliga instal·lació al dispositiu, i té compatibilitat amb tota mena de dispositius.

També s'implantarà un sistema de senyalització turística, mitjançant codis QR, en 133 punts d'interès (POI), distribuïts entre 4 rutes culturals, que enllaçaran amb contingut específic de la Web App. Val a dir que es tracta d'un sistema no intrusiu per al visitant. Així mateix, es crearan continguts digitals, relacionats amb les rutes i els recursos turístics i històrics del municipi, a través de la recreació audiovisual en 360º, punts de present i passat, generació de Guies virtuals, evolució històrica en 360º, vista panoràmica i píndoles d'àudio i vídeo.
<!--[if-->
<!--[endif]--><!--![endif]--><!--![if-->

<!--[if--><!--[endif]-->

Tecnologia sostenible
Aquesta gran implantació de tecnologia també té el seu vessant sostenible. El projecte contempla la implementació d'un sistema de gestió remota de l'enllumenat públic i renovació de lluminàries LED, el frontal marítim dels passejos Miramar i Jaume I, on hi ha 928 punts de llum de diferents tipologies amb l'objectiu d'aconseguir una millora energètica, estalvi econòmic, simplificació en la gestió de la il·luminació i la detecció d'incidències.

També es gestionarà en temps real el sistema de reg al passeig Jaume I, per fer el seguiment del consum i optimitzar la gestió dels recursos hídrics. S'instal·laran sensors d'humitat, sensors de temperatura i anemòmetres. I també es col·locaran dues estacions de control que permetin realitzar un seguiment de les condicions meteorològiques i mediambientals del municipi, la principal, a l'aparcament de l'estació de ferrocarril, i la secundària, a la punta del Cavall.

Finalment, s'instal·laran 4 nous punts de recàrrega de vehicles elèctrics per ampliar l'oferta actual i potenciar la política de mobilitat sostenible a Salou. S'ubicarà un a l'aparcament del carrer Berlín, dos als aparcaments de Passeig Jaume I, i un més a l'aparcament situat a l'inici del c. Carles Buïgas. La licitació d'aquest component es realitzarà en un procediment a part (200.000 euros).

"Tenim la gran oportunitat de treballar en la transformació de Salou com a Destinació Turística Intel·ligent, adaptant-nos a una nova realitat tecnològica, millorant l'eficiència energètica i la gestió dels serveis d'informació; conceptes que repercuteixen positivament en l'experiència del visitant en la destinació i redunden en benefici de la població resident, remarcant, a més, els nostres recursos naturals i paisatgístics i el nostre patrimoni històric-cultural", diu Pere Granados, alcalde de Salou.

<!--![endif]--><!--![if-->

Notícies relacionades