El CAT aspira a captar fons Next Generation per digitalitzar el cicle urbà de l’aigua

El projecte supera els 22 M€ de pressupost global, 10 dels quals podrien venir d’aquests fons europeus

Redacció / L'Ampolla

El Consorci d'Aigües de Tarragona ha aprovat presentar una sol·licitud de subvenció de la digitalització del cicle urbà de l' aigua als fons europeus Next Generation. El projecte pretén convertir el CAT en una empresa gestionada a través de les dades que genera en els seus processos (data-driven).

En total hi ha previstes una trentena d'actuacions que s'agrupen en 8 blocs interrelacionats. Les principals necessitats que el CAT té actualment, per a poder afrontar el futur amb seguretat, eficiència i transparència són les següents:

  • Millorar la gestió de les dades tant per al seu ús intern com extern. Això coincideix amb la necessitat de transparència cap a les institucions, els consorciats i la societat, a través de la creació d'un portal de dades obertes.
  • Millorar l'eficiència energètica i aconseguir una reducció de la compra d'energia en uns mercats energètics amb uns preus de l'energia molt volàtils a través de la instal·lació de parcs de plaques fotovoltaiques que permetran un autoconsum del 10%.
  • Gestió eficient dels recursos naturals, incloent-hi la garantia que tota l'aigua captada és utilitzada eficientment, minimitzant les pèrdues i utilitzant els mínims reactius necessaris per a garantir la qualitat de l'aigua.
  • Resiliència davant el canvi climàtic amb instal·lacions preparades per a garantir la màxima qualitat de l'aigua segons la nova directiva de l'aigua de consum.
  • Garantia de subministrament amb infraestructures segures i que no puguin patir danys estructurals imprevistos amb l'elaboració d'un pla de gestió d'actius eficient a llarg termini. Aquest objectiu es vol complir a través del projecte d'instal·lació de fibra òptica a la canonada principal al llarg de 85km.
  • Infraestructures connectades que permetin aprofitar les tecnologies disponibles i alhora garantint els màxims estàndards de ciberseguretat.

El president del CAT, Joan Alginet, ha explicat que "és un projecte estratègic per l'organització i ens permetrà avançar cap a una indústria 4.0 on les decisions es basin en les dades. El projecte que s'ha presentat en l'Assemblea aborda totes les necessitats a partir de la digitalització i l'ús d'eines avançades, com són els bessons digitals i la intel·ligència artificial, entre d'altres."

L'Assemblea General celebrada el dimarts 24 de gener de 2023 a les instal·lacions centrals del CAT, a Tarragona, ha aprovat la presentació de la sol·licitud de subvenció per al projecte de millora de l'eficiència del cicle urbà de l'aigua elaborat pel CAT, un projecte de 22.145.664,90 €, i que pot optar a l'actual convocatòria a un ajut màxim de 10.000.000 €. Una part important, aproximadament el 60%, són actuacions no acabades, però ja finançades en anys anteriors i en el pressupost actual.

Entre els projectes principals, a nivell pressupostari, destaquen els bessons digitals de la canonada principal, de la planta potabilitzadora i de la xarxa de distribució, que permetran fer una gestió preventiva i optimitzada del servei. Aquests blocs d'actuacions tenen un pressupost total de 13,5M€. D'altra banda, també cal destacar el projecte d'optimització energètica, que inclou la instal·lació de dos parcs solars en autoconsum i la millora dels sistemes de bombament de l'ETAP, amb un cost total de 6,6M€.

Notícies relacionades