CaixaBank obté un benefici de 533 milions i augmenta en 11.000 milions els recursos de clients

L'entitat financera ha presentat els resultats del primer trimestre aquest dimarts a València

El resultat de Caixabank s'han vist impactats per la no atribució dels resultats de Repsol i el BFA. FOTO: CEDIDA.
Redacció / València

CaixaBank tanca el primer trimestre amb un benefici net atribuït de 533 milions d'euros (MEUR), un descens del 24,3% en comparació amb el mateix període de l'any passat. L'entitat vincula aquesta caiguda a la sortida de Repsol (63 MEUR), la no atribució del BFA (76 MEUR) i la revaloració l'any 2018 de la participació del BPI a Viacer (54 MEUR). Sense sumar aquests elements en els números dels resultats del mateix període d'ara fa un any (és a dir, rebaixant-lo de 704 milions a 511), el creixement hauria estat del 4,3%.

D'altra banda, CaixaBank ha augmentat un 0,9% els ingressos derivats de l'activitat principal, la bancària, fins als 2.027 MEUR, amb un marge d'interessos que creix un 2,9% i se situa en els 1.237 MEUR, i malgrat que les comissions cauen un 2,2% fins als 612 MEUR.

De fet, la contribució a resultats del negoci bancari i assegurador puja a 415 MEUR, mentre que el que aporten les participacions són 60 MEUR i la de BPI se situa en els 58 milions, xifra que tanca els 533 milions del primer trimestre.

Pel que fa a les despeses d'administració i amortització, creixen un 4,7% sobretot pel pla de transformació de la xarxa per canviar a oficines Stores i InTouch, per l'augment de despesa en tecnologia i en noves iniciatives comercials, i també perquè es comptabilitzen 7 milions d'euros per l'IBI d'immobles d'ús propi que no estaven registrats en aquest punt en el trimestre anterior.

Els resultats del primer trimestre mostren un creixement de 10.981 milions, fins arribar als 369.463, dels recursos de clients, un 3,1% més. Els recursos en balanç són 266.674 MEUR, un 2,8% més, amb un increment del 3,3% de l'estalvi a la vista. CaixaBank tanca el primer trimestre amb 4 milions de nòmines domiciliades, amb la incorporació de 350.000 durant el període en qüestió, i 6,1 milions de clients digitals.

Els resultats del primer trimestre mostren un creixement de 10.981 milions, fins arribar als 369.463, dels recursos de clients, un 3,1% més

CaixaBank vol reduir en 2.157 els treballadors per els canvis organitzatius d'un procés de digitalització, i tot i que va anunciar un ERO, ha descartat acomiadaments forçosos i hi haurà baixes voluntàries. Amb tot, segueix el conflicte amb els treballadors per la qüestió de la mobilitat forçosa entre oficines.

Actius en gestió

Els actius sota gestió creixen i arriben als 97.454 milions, un augment del 3,7% que CaixaBank atribueix al bon comportament dels mercats després de la caiguda de finals del 2018. L'entitat gestiona patrimoni en fons d'inversió, carteres i SICAV per valor de 66.485 milions, un 3% més, i manté una quota del 17% en fons d'inversió i del 24,6% en pensions.

El crèdit brut a clients creix un 0,8% en els primers tres mesos de l'any fins als 226.432 milions d'euros. Caixabank ha reduït a un 4,6% la ràtio de morositat, una disminució de 13 punts bàsics en el primer trimestre, fent caure també els saldos dubtosos un 19,8% (2.712 MEUR) i reduint en un 86% i 4.997 MEUR els actius adjudicats disponibles per a la venda, és a dir immobles que té en cartera per impagaments.

El crèdit brut a clients creix un 0,8% en els primers tres mesos de l'any fins als 226.432 milions d'euros

Per tant, i segons les dades fetes públiques per CaixaBank, el creixement de la cartera sana ha estat del 0,9% el primer trimestre, amb 1.952 milions. En l'evolució de la cartera sana destaquen l'impuls del crèdit al consum (+3,1%) i el finançament a empreses, que augmenta un 2%.

El crèdit brut per a l'adquisició d'habitatge (-0,7 % durant el trimestre) segueix marcat pel despalanquejament de les famílies. Tot i això, la nova producció del crèdit hipotecari millora un 5 % respecte del mateix període del 2018. La nova producció del crèdit al consum creix un 6 % (2.246 milions) i el crèdit a empreses avança un 46 %, fins als 5.002 milions de crèdit nou.

El grup CaixaBank té una ràtio Common Equity Tier 1 (CET1) de l'11,6%.

Notícies relacionades